Pemakaman Mantan Pamen Komasad

Pemakaman di TMPN Utama Kalibata pada hari Rabu 14 Juni 2017
Nama       : Margono
Pangkat   : Mayor Inf (Purn)
Jabatan    : Mantan Pamen Komasad
Kesatuan : Komasad
TTL           : Klaten, 17Juli 1928

 

 

Pemakaman Mantan Anggota Staff SWK-106 Arjoena

Pemakaman di TMPN Utama Kalibata
Nama : Siti Hastoeti
Pangkat : Kopral TP (Purn)
Jabatan : Mantan Anggota Staff SWK-106 Arjoena
Kesatuan : TNI Det II Brig 17/Surakarta
TTL : Solo, 22 September 1928

 

 

Pemakaman Mantan Waka Bulog

 

Pemakaman di TMPN Utama Kalibata
Nama : Sukriya Atmaja
Pangkat : Mayjen (Purn)
Jabatan : Waka Bulog
Kesatuan : Mabesad

 

 

 

 

 

 

Pemakaman Mantan Asops Kasau

 

Pemakaman di TMPN Utama Kalibata
Nama : M. Koesbeni
Pangkat : Marsda (Purn)
Jabatab : Mantan Asops Kasau
Kesatuan : Mabesau